Politika kvaliteta u preduzeću "Sloga"

Cilj politike kvaliteta u našem preduzeću je da zadovoljimo zahteve naših kupaca, isporučujući proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti, po konkuretnim cenama na tržištu.

Da bi se ostvarili taj cilj, uz odgovarajuću dobit, uspostavili smo efikasnu organizaciju u kojoj funkcija upravljanja kvalitetom ima poziciju koja joj omogućuje da nesmetano deluje od nacrta do predaje proizvoda kupcu. Pri tome će biti poštovani važeći zakonski propisi, kao i nacionalni i međunarodni standardi.Pored ovih bitnih pretpostavki, na ostvarivanju kvaliteta naših proizvoda radiće sve funkcije i svi zaposleni, u okviru jasno definisanih ovlašćenja i odgovornosti.

Direktor i rukovodeće strukture preduzeća radiće permanentno na podizanju nivoa opremljenosti, kadrovske osposobljenosti, obuke, negovanja dobrih međuljudskih odnosa, stimulacije uspeha i drugih važnih preduslova za ostvarivanje cilja.

ŽELIMO DA BUDEMO POZNATI I PRIZNATI NA TRŽIŠTU!

DIREKTOR                      

dipl. maš. ing. Dušan Mandić