Elastične spojnice "S"

Elastične spojnice služe za prenos momenta. One su veoma fleksibilne i eliminišu aksijalna, radijalna i ugaona pomeranja vratila.
Klikni za veću sliku
Cena: Pozovite za informacije
Proizvođač: Sloga ad Nova Varoš

Opis

Elastične spojnice služe za prenos momenta. One su veoma fleksibilne i eliminišu aksijalna, radijalna i ugaona pomeranja vratila. Upotrebljena kombinacija materijala čelik-poliamid, dopušta dug vek trajanja bez održavanja sa malim vrednostima trenja. Smanjena težina i male dimenzije ispunjavaju zahteve za kompaktnom konstrukcijom mašine.

Upotrebljeni materijali su postojani na sva maziva i hidraulične tečnosti.

Tabela5

Izbor veličine spojnice vrši se prema proračunatom obrtnom momentu i tabeli.

M0=P/ω=9555 [kN]

P - snaga [kW]

n - broj obrtaja [min-1]

Tabela6

"B" predstavlja min. meru za koju mora biti pomerena pogonska mašina.

Ukoliko otvori i d2 ne odgovaraju otvorima u tabeli treba u porudžbini naznačiti tražene prečnike kao i veličine za žljeb.